بهره‌برداري از طرح‌هاي پروابندي گوساله و توسعه نخيلات

خورنا: علي‌اكبر باورصاد اظهاركرد: ظرفيت طرح پرواربندي گوساله 350 راس و ظرفيت طرح توسعه نخيلات 9 هكتار مي‌باشد كه اين طرح‌ها جمعا اشتغال‌زايي مستقيم 13 نفر و غير مستقيم 13 نفر را به همراه دارد.

وي افزود: اعتبار تخصيص يافته به اين طرح‌ها 6 ميليارد و 750 ميليون ريال مي‌باشد.

مدير جهاد كشاورزي اميديه در خصوص بارندگي‌هاي اخير نيز عنوان‌كرد: ميزان بارندگي‌هاي اخير 28 ميلي‌متر بوده كه تاكنون خرابي به همراه نداشته است. همچنين ميزان كل بارندگي‌ها در چند ماه اخير 173 ميلي‌متر بوده كه ميزان قابل توجهي را نشان مي‌دهد.

باورصاد در ادامه گفت: با توجه به بارندگي‌هاي مناسب در سال جاري ميزان كشت گندم آبي 5 هزار و گندم ديم 3 هزار 500 هكتار است. محصول كلزا نيز 120 هكتار كشت شده است.

وي افزود: تاكنون 500 تن كود فسفات و اوره و 700 تن بذر اصلاح شده بين كشاورزان توزيع شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.