حمایت از ناصر فیصلی زاده در انتخابات شورای شهر ماهشهر

خورنا: جمعی از فرهنگیان و خانواده های دانش آموزان مدارس ماهشهر از ناصر فیصلی زاده در انتخابات شورای شهر ماهشهر حمایت کردند.

در متن پیام آنها به خورنا آمده است: جناب آقای فیصلی زاده کارشناس اولیا مربیان آموزش و پرورش بندر ماهشهر که به حق گویی و راسخ بودن در امور شهرت دارد با تقاضای جمعی از اولیا دانش آموزان و همکاران فرهنگی کاندید نمایندگی شورای شهر شده است. بر همین اساس ما جمعی از فرهنگیان ماهشهر حمایت خودرا از ایشان اعلام میداریم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • سلام .حمایت خود را ازجناب آفای دکتر ابراهیم بریحی نژاددبیرشاغل در آموزش و پرورش ماهشهر اعلام می داریم .نامبرده در دوره گذشته کارنامه درخشانی در شورای شهر هندیجان داشته واز افتخارات منطقه می باشد.
    جمعی از فرهنگیان ماهشهر

    • سلام آقای فر هنگی
      من یه هندیجانی هستم وهیچ سابقه ی در خشانی از این بابا نه دیده و نه شنیده ام در ضمن بهتر نیست ایشان مشکل ادراره ی آموزش و پرورش را مرتفع سازد تا اینکه کا رنامه ی در خشان از خو دش با قی بگذارد