نارضایتی كارگران از امكانات تامین اجتماعی در منطقه ویژه ماهشهر

خورنا: «تا دوماه پیش بیمارستانی كه متعلق به سازمان تامین اجتماعی باشد در منطقه وجود نداشت./ افتتاح این بیمارستان نیز بیشتر جنبه نمادین داشته و كارگران شاهد فعالیت چندانی در این بیمارستان نیستند.»

بازرس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندرامام از كمبود امكانات و خدمات تامین اجتماعی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر با وجود هزاران كارگر بیمه شده در این منطقه انتقاد كرد.

«علیرضا بهادری» در این باره گفت: تا دوماه پیش بیمارستانی كه متعلق به سازمان تامین اجتماعی باشد در منطقه وجود نداشت.

این فعال كارگری با اشاره به افتتاح بیمارستان 96 تختخوابه تامین اجتماعی در بندر امام اظهار داشت: افتتاح این بیمارستان نیز بیشتر جنبه نمادین داشته و كارگران شاهد فعالیت چندانی در این بیمارستان نیستند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.