نتایج اولیه آزمون استخدامی پتروشیمی کارون

خورنا: نتایج اولیه و چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی کارون اعلام گردید.

به گزارش خورنا، نتایج اولیه و چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی کارون اعلام گردید، برای مشاهده نتایج روی لینک زیر کلیک کنید.

 مشاهده نتایج آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی کارون

قابل ذکر است که نتایج اعلام شده، نتایج اولیه و چند برابر ظرفیت می باشد و داوطلبان برای استخدام نهایی باید بر اسال زمان مصاحبه ای که برای هر یک از داوطلبان اعلام شده است، جهت مراحل بعدی به نشانی ذکر شده مراجعه کنند.

آدرس محل مصاحبه: ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی – سایت 2 – پتروشیمی کارون

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.