درخواست افزايش ۴۰ درصدي حقوق کارمندان

خورنا: به گزارش خراسان،بر اساس درخواستي که چندي پيش يکي از روساي سازمان هاي دولتي به مديران ارشد رياست جمهوري تحويل داده، از هيئت دولت خواسته شده است نسبت به تعيين فوق العاده ويژه به ميزان ۴۰ درصد حقوق و مزايا براي همه کارکنان اين سازمان مورد تصويب دولت قرار بگيرد که مسئولان ارشد قوه مجريه فعلا با اين درخواست به علت احتمال مغايرت با قانون مديريت خدمات کشوري موافقت نکرده اند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.