بیش از ۱۸ میلیون دلار محصول تولید شده در اراضی اندیمشک به کشورهای خارجی صادر شد

خورنا- سید هدایت‌الله موسوی اظهار داشت: در فصل کشت گذشته، بیش از ۳۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک به کشت سبزیجات غده‌ای و میوه‌ای اختصاص یافته است.

وی با بیان این که پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، بیش از ۱۰۷ هزارتن سبزیجات غده‌ای و میوه‌ای از اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک تولید و روانه بازار مصرف شود، گفت: سیب زمینی، پیاز وگوجه، مهم‌ترین محصولات کشاورزی شهرستان در حوزه سبزیجات غده‌ای و میوه‌ای هستند.

کشت سیب زمینی و پیاز در شهرستان اندیمشک با دو روش استمراری و معمولی انجام می‌شود

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک با اشاره به این که کشت سیب زمینی و پیاز در شهرستان اندیمشک با دو روش استمراری و معمولی انجام می‌شود، عنوان کرد: امسال بیش از ۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک به کشت سیب زمینی به روش استمراری و ۱۴۰۰ هکتار نیز به روش کشت معمولی سیب زمینی اختصاصی افته است.

وی با بیان این که امسال بیش از ۳۱ هزار تن انواع سیب زمینی در شهرستان اندیمشک تولید و روانه بازار مصرف می‌شود، افزود: هم چنین امسال بیش از ۸۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک به کشت پیاز اختصاص یافته است.

موسوی با اشاره به این که از این میزان سطح زیر کشت ۸۰۰ هکتار مربوط به روش کشت معمولی پیاز است، بیان کرد: پیش بینی می‌شود امسال، بیش از ۳۷ هزار تن پیاز در شهرستان اندیمشک تولید و روانه بازار مصرف شود.

وی با بیان این که هم چنین در این مدت ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک به کشت گوجه به روش زیر پلاستیکی اختصاص یافته است، گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، بیش از ۱۰ هزار تن گوجه از اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک تولید و روانه بازار مصرف شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک با اشاره به این که فصل برداشت سیب زمینی، پیاز و گوجه در شهرستان اندیمشک از نیمه دوم فصل بهار آغاز و به مدت یک ماه زمان می‌برد، عنوان کرد: محصولات تولید شده در شهرستان اندیمشک پس از تأمین نیاز شهرستان به شهرها و استان‌های دیگر صادر می‌شود.

در فصل کشت گذشته بیش از ۱۸ میلیون دلار محصول تولید شده است

موسوی با بیان این که در فصل کشت گذشته بیش از ۱۸ میلیون دلار محصول تولید شده در اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک به کشورهای خارجی صادر شده است، افزود: هویج، بیشترین میزان صادرات سبزیجات غده‌ای ومیوه‌ای شهرستان اندیمشک را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به این که در فصل کشت گذشته بیش از ۲۳ هزار تن هویج در اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک تولید شده است، ادامه داد: در فصل کشت گذشته بیش از ۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت هویج اختصاص یافت که پس از تأمین بازار مصرف داخلی، هویج تولید شده در ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک به کشورهای خارجی صادر شده است.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.