دکتر هژبرپور از برگزاری مجمع سلامت شهرستان باغملک در آینده نزدیک خبرداد

خورنا؛ دکتر هژبرپور از برگزاری مجمع سلامت شهرستان در آینده نزدیک خبرداد.  دکتر هژبرپور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان باغملک گفت: به منظور رسیدگی و رفع مشکلات بهداشتی ودرمانی با مشارکت تمامی نهادها ،سازمانها ، روئسای سمن های سلامت ، اصحاب رسانه ، سایر تشکلهای مردمی، صنوف و اتحادیه ها این مجمع در سطح شهرستان برگزار خواهد شد وی گفت : سیاستهای وزارت بهداشت ودرمان و همچنین دانشگاه علوم پزشکی در این خصوص به جهت تعیین اولویتها و چالشهای سلامت هر شهرستان ابلاغ گردیده است و بهداشت ودرمان شهرستان باغملک موارد فوق را شناسایی نموده که در مجمع فوق مطرح و با استفاده از تمامی ظرفیتهای سایر بخشها و همکاری مستمر مردم نیازهای شهرستان را مرتفع خواهد نمود.

دکتر هژبرپور ارتقا سلامت مردم و اهمیت به این مقوله را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت : اصلی ترین موضوعاتی که در این مجمع طرح خواهد شد اولا بیماریهای غیر واگیر دوما فاضلاب شهرستان ، سلامت روان و کاهش رفتارهای پرخطر ، بررسی فناوریهای نوین در حوزه سلامت ، و برنامه های ملی حوزه بهداشت در طرح تحول نظام سلامت ، سلامت مادران ، تکمیل زیرساختهای بهداشت ودرمان می باشد که همکاری و مشارکت سایر بخشها راهگشا خواهد بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.