زمزمه جابجایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قوت گرفت

خورنا | سرویس سیاسی: بر اساس اخبار رسیده به خورنا، طی روزهای آینده رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان جای خود را به فرد دیگری خواهد داد.

یک منبع موثق به خورنا گفته است: وضعیت نابسامان رکود صنایع استان و همچنین نیاز به نوآوری در حوزه صنعت استان خوزستان و بازنگری برنامه های این سازمان مهم اقتصادی استان خوزستان و نارضایتی اهالی صنعت ،معدن وتجارت خوزستان از وضعیت کنونی این سازمان بزرگ (صنعت، معدن و تجارت) پیش بینی می شود طی روزهای آینده ریاست این سازمان دستخوش تحولات شود. بیشترین شانس جایگزینی از آن یکی از چهره های صاحبنظر و مجرب دانشگاهی و با تجربه حضور موفقیت آمیز در بخش خصوصی استان است.

به گزارش خورنا دکتر یدالله مهرعلیزاده به عنوان مهمترین گزینه پیشنهادی ریاست سازمان صنایع ، معاون و تجارت استان مطرح شده است. به نظر می رسد حضور شخص دکتر مهرعلی زاده در راس این سازمان می تواند منشا پیشرفت و تحولات مهمی در صنایع استان باشد.
استادی دانشکاه شهید چمران با درجه دکتری تخصصی مدیریت توسعه انسانی از انگلستان، حضور در دوره فوق تخصصی مدیریت کیفیت کانادا، مشاور و نمانیده تام الاختیار استاندار در امور اشتغال، معاون آموزشی دانشکاه جامع علمی کاربردی، نماینده ایران در سازمان جهانی مهارت، نماینده در سازمان علمی یونسکو، مدیریت برنامه ریزی دانشگاه شهید چمران اهواز تنها بخشی از سوابقی است که در پرونده مهرعلی زاده دیده می شود.
وی همپنین محقق برگزیده وزارت علوم بوده و معاون سابق پژوهش و برنامه ریزی سازمان فنی و حرفه ای کشور و مدیر عامل شرکت دانش بنیان جندی شاپور خوزستان است. دکتر مهرعلی زاده هم چنین رئیس انجمن آموزش عالی ایران و سرپرست پژوهشکده مطالعات شهری- منطقه ای دانشگاه شهید چمران اهواز، صاحبنظر در تدوین برنامه های استراتژیک و مجری برنامه ۵ ساله دوم شهرداری کلان شهر اهواز است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.