زمزمه های حضور یک فرد بی تخصص در اداره ای که شناسنامه دزفول است!


زنگ آهنگ ناقوس نابودی #میراث_فرهنگی_دزفول به صدا درآمد!

درست در روزهایی که داستان قدیمی کمبودامکانات و اعتبارات ، #میراث_فرهنگی #دزفول را احاطه کرده و خبرهای ناخوشایند از بافت تاریخی شهر، دل دوستداران میراث فرهنگی را به درد آورده ، از گوشه و کنار زمزمه هایی مبنی بر حضور یکی از افراد ردصلاحیت شده از نظر سیاسی و فرهنگی دراین اداره به گوش می رسد.

این فرد که از قضا مدیر یکی از سایتهای خبری است و تامدتی پیش شمشیر را برای یکی از مسئولان شهرستان در رسانه اش از روبسته بود، حال اینروزها که به واسطه سابقه سیاهش در دوران مدیرسابق مجموعه ای که در آن مشغول کار است ازسوی مدیرجدید طرد شده ، براساس عادت عرف خود رنگ عوض کرده و دررسانه اش به بلندگوی مسئولی تبدیل شده که تامدتی پیش محلی برای تخریب وی بود تا نشان دهد که در پشت پرده اقداماتی در حال رخ دادن است! 

این فرد که مهر رد صلاحیت در انتخابات شورای شهر را نیز در کارنامه خود دارد خوش خدمتی هایش دردوران مدیرسابقش موجب شد تاازمنصب نامه نگاری بامدرک غیرمرتبط (تربیت بدنی) بر صندلی یکی از مجموعه های فرهنگی شهر تکیه بزند و باریخت و پاش های ریز و درشت کارنامه سیاهی در هدر دادن اموال بیت المال برجای بگذارد،، گویاخیلی خوب راه رسیدن به امیالش را یادگرفته و حال که مدیرجدیدمجموعه ازوی خواسته مجموعه را باجای دیگری عوض کند ، انگشت بر اداره میراث فرهنگی گذاشته که با ورود در آن رفته رفته بر منصب ریاست این اداره بنشیند تابلکه اقدامات اشتباهش در عرصه فرهنگی را در این اداره تداوم بخشد!

میراث فرهنگی #دزفول این سالها زیر آوار کم توجهی و بی مهری های مسئولان استان و کشور دارد نفس های آخر خود را می کشد و دراین بین متاسفانه مسئولان  شهرستان که می توانند ازجایگاه خود استفاده کرده و روزگار مریض احوال میراث شهرمان را بهبود بخشند گویا به دست خود قصد تیشه زدن به ریشه این میراث چندهزار ساله را دارند و این باز مردم هستند که بایدمظلومانه شاهد نابودی شهر پرآوازه اشان درپی بازی های سیاسی آقایان باشند!

قطعا در صورتی که این ماجرا بخواهد ادامه یابد و عزم آقای مسئول که یدطولایی در عزل و نصب های شهرستان دارد برای انجام این سناریو نیز به واقعیت تبدیل شود رسانه ها و دوستداران میراث فرهنگی و تمدن چندهزار ساله #دزفول ساکت ننشسته و اعتراضات خود را به شکل جدی تری به گوش خواهند رساند! حال بایدمنتظر ماند و دید که آیامدیرکل جدیدمیراث فرهنگی #خوزستان در انجام این پیشنهاد عقب نشینی خواهد کرد و یااینکه باقبول این پیشنهاد زنگ آهنگ ناقوس نابودی قطب میراث فرهنگی استان را با انتصاب یک فرد بی تخصص و سفارش شده به صدا درخواهد آمد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.