مسکن بی مهر هفتکل/سلامت مردم منطقه مسکن مهر در پاس کاری ادارات/تصاویر

قادر سبحانی|خورنا_مسکن مهر شهرستان هفتکل با هشت سال قدمت، تنها یک سال پس از ساخت به دلایل فنی در ساختمان سازی و عدم وجود مدیریت صحیح فاضلاب خانگی، دچار معضل گسترش فاضلاب خانگی و روان آب در سطح معابر شده است.

برای درک میزان مشکلات ساکنین این منطقه تنها کافیست که چند دقیقه ای را در این مکان قدم بزنید تا دریابید که بوی تعفن و نبود بهداشت محیط چه ها که بر سر اهالی این منطقه آورده است. به جای فضای سبز برای بازی کودکان و تفریح خانواده ها، چیزی جز فاضلاب خانگی رها شده در بین بلوک های ساختمانی و انبوهی از مشکلات برای اهالی وجود ندارد. 

این در حالی است که تعداد ۲۶۰ پلاک خانه و صدها شهروند هفتکلی در این مکان زندگی می‌کنند و پیگیری های مداوم ساکنین برای رفع این مشکل همچنان در پاس کاری ادارات مربوطه که هرکدام توپ را به زمین دیگر می اندازد شهرداری به مسکن شهرسازی، مسکن شهر سازی به آبفای شهری و این وسط تنها چیزی که مورد توجه قرار نمیگرد سلامت مردم است

انتظار میرود پس از اتفاقات بحث برانگیز در زمان ساخت مسکن مهر در زمان مسئولان وقت و تاکید فرمانداری در جلسات متعدد برای حل مشکلات مسکن مهر مسئولان بجای پاس کاری به کمک هم بیایند و معضل فاضلاب این منطقه را حل کنند


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • پاسکاری وفوتبال های متعدد ؟فقط ؟میان بازدید ومیروند ؟بماند؟فقط ؟می گویند کسی حق ندارد ؟دست توی کار مسکن مهر ببرد ……دو سال بعد هنوز هیچی تشکر…..؟