نخستین جلسه ی مجمع تشکل های دانشجویی اصلاح طلب استان خوزستان برگزار شد

خورنا : نخستین جلسه ی مجمع تشکل های دانشجویی اصلاح طلب استان خوزستان در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۶ به میزبانی انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شد . این جلسه که راس ساعت ۱۹ کار خود را آغاز کرده بود مهمانان زیادی داشت .
انجمن ها ، هیئت ها و تشکل های  حاضر در جلسه:
•انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه شهید چمران
•انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
•انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز
•انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه علوم پزشکی ابادان
•تشکل اسلامی فرارو دانشگاه دزفول
•تشکل آزاد اندیشی دانشگاه رامین اهواز
•هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده نفت اهواز
•انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

در این جلسه هیئت اجرایی انتخابات نخستین دوره مجمع با نام نویسی از کاندیدای شورای مرکزی فرآیند انتخابات را آغاز کرده و با انجام رای گیری و تعیین اعضای شورای مرکزی انتخابات را به پایان رسانید.
طبق رای گیری صورت گرفته اعضای شورای مرکزی به ترتیب آراء اخذ شده به شرح ذیل میباشند:
•انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه شهید چمران
•انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
•انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
•انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز
•تشکل آزاد اندیشی دانشگاه رامین اهواز

همچنین در این جلسه انجمن اسلامی ازاد اندیش دانشگاه رامین اهواز به قید قرعه به عنوان دبیر دوره ای مجمع برای مدت ۳ ماه انتخاب گردید.
در پایان نیز شورای مرکزی طی جلسه ایی به تدوین کمیته ها پرداخت که دبیر هر کمیته به شرح ذیل معرفی شد:
•محمد امین ناظری دبیر کمیته تشکیلات
•نیما بدری پور دبیر کمیته فرهنگی
• مهدی ولی زاده دبیر کمیته اموزش
• رامین کیانی دبیر کمیته سیاسی
•رضا الهی دبیر کمیته روابط عمومی

در انتهای این جلسه ۳ ساعته نماینده هریک از تشکل ها به بحث و ارائه راه حل پیرامون مسائل مختلف پرداختند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.