نشست با وزیر ارشاد ، فرصت طلایی که بر باد رفت

عباس مدحجی . خورنا : سفر سید عباس صالحی به منطقه آزاد اروند و گفتگویش بااصحاب رسانه ، فرهنگ و هنر حواشی به همراه داشت که بد نیست از منظری دیگر به آن دقت شود . سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت روحانی اولین کسی بود که در سطح وزارت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی دوسال گذشته از خرمشهر و آبادان دیدن کرده است .
دیداری که میتوانست با درایت بهتر و سیاست مناسب تر مخالفان و موافقان فضای مدیریت فرهنگی هنری منطقه به فرصتی طلایی برا کسب اعتبارات و امتیازات بیشتر تبدیل شود ولی در عوض به جلسه ای سرشار از اعتراض و بدون بازخورد تبدیل شد . قطعا فضای مدیریتی فرهنگی،هنری و رسانه ای دو شهرستان کیلومترها از ایده آل ها فاصله دارد و دیر زمانی ست که هنرمندان و فرهنگیان واهالی ادب و هنر نوای سفر و هجرت ساز کرده اند اما شاید امکانش بود از حضور وزیر استفاده های بیشتری کرد.

همانطور که بیت معظم عدنانی در خرمشهر با درایت به موقع و توجیه درست وزیر و استفاده از این موقعیت ، توانست جشنواره ی شعر عربی امیرالبیان را در رویدادهای فرهنگی کشور ثبت کند . و چه افتخاری از این بالاتر که خرمشهر در تقویم رویدادهای فرهنگی کشور صاحب جشنواره ای اختصاصی شود ؟ شاید باید جناب وزیر پاسخ میداد چرا طی این دوسال هیچکس از وزارت ارشاد برای نظارت یا بازدید ولو بصورت تفریحی هم که شده سری به خرمشهر و آبادان نزده است ؟
اگر فرض کنیم تمام سوالاتی که پرسیده شد درست بود ، بنظر می آمد جای چند پرسش دیگر هم خالی ست :
فارغ از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند که خود جای بحث دارد ، عملکرد حمایتی وزارت ارشاد طی دوسال اخیر در خرمشهر و آبادان چگونه بوده است ؟
آیا پیش بینی نمیشد اگر بودجه های ادارات ارشاد ابن دوشهرستان به عهده ی سازمان منطقه آزاد گذاشته شود ، وابستگی این ادارات به مدیریت منطقه لاجرم خواهد شد ؟
آیا نمیشد از وزیر درباره ی نقص های وزارت تحت مدیرتش درباب این دوشهرستان پرسید و از او خواست امتیاز رویدادهای فرهنگی و هنری بیشتری را به خرمشهر آبادان اختصاص دهد ؟ لازم الاجرا بودن صندوق های حمایتی وزارت از خبرنگاران و هنرمندان کجای خواسته های حتمی امروز هنرمندان بود ؟
آیا بهتر نبود از وزیر برای ایجاد تسهیلات ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد برای جلب سرمایه گزاری های اقتصادی در حیطه و فرهنگ و هنر این منطقه درخواست میشد ؟ آیا نمیشد نظر وزیر را برای رفع کمبود نیروی انسانی و بودجه های اختصاصی ادارات ارشاد جلب کرد ؟
تشکیل خانه مطبوعات این دوشهر ، بودجه اختصاصی برای رونق تاتر و حتی سینما ، اعزام اساتید هنری کشوری یا بین المللی به منطقه ، ارایه چشم انداز صادرات فرهنگ وهنر منطقه آزاد به دیگر بخشهای کشور و دهها مورد دیگر را میشد در کنار انتقاد بحق از سازمان منطقه آزاد نیز از وزیر طلب کرد .
پس از اتمام مراسم و فروکش کردن هیجانات باید به این نکته اندیشیده شود چه مقدار از این فرصت طلایی استفاده مطلوب شده است ؟ و وزیر هنگام ترک منطقه آزاد اروند به مقصد شوشتر ، چند مشکل از مشکلات اساسی اهالی فرهنگ و هنر را حل کرده است ؟ اتفاقات امروز اگرچه موافقان و مخالفان بسیاری داشت که البته هرکدام به نوع خود میتوانند درست باشند اما اعتراضات امروز حاصل مدتها چالش و مشکل و معضلهایی بود هنرمندان را به ستوه آورده بود ، خبرنگاران را نا امید کرده بود و فعالین فرهنگی را مایوس . بهر ترتیب حضور وزیر فرصتی طلایی برای کم کردن بار هنرمندان و کاهش وابستگی به منطقه آزاد اروند بود که با نقد صرف خط مشی سازمالن منطقه آزاد تلف شد.

چه بهتر بود بجای خراب کردن روز همایون قنواتی ، بفکر ساختن روز هنرمندان و خبرنگاران و فرهنگیان، با چند وعده ی عملی از وزیر میبودیم .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.