نوشتاری پیرامون مطالبات سیاسی مردم پس از انتخابات

قضاوت با شما …

انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری شرایط ویژه ای داشت انتخاباتی نفس گیرکه به جرات می توان گفت نتیجه اش مبهم بود. کشورشرایط تاریخی خاصی را چه ازنظر داخلی وچه درسطح بین المللی تجربه می کرد درداخل جناح رقیب برای رسیدن به قدرت وتک دوره ای کردن دولت، بداخلاقی وتهمت زنی راسرلوحه کارخودقرارداده بود. فضابه سمت وسوی دوقطبی پیش می رفت درفضای بیرون وضع بدتر بود خاورمیانه توسط تندروها ی افراطی متشنج شده بود دراطراف واکناف تندروها یادرراس حکومت بودند یادولت های مرکزی کنترلی برآنان نداشتند، داعش درعراق وسوریه، طالبان درافغانستان وپاکستان، شرایط یمن وبحرین، فلسطین ولبنان، کودتا درترکیه، روی کارآمدن ترامپ درآمریکا، لزوم انتخابی عقلایی و روی کارآوردن دولتی بامشی تنش زا وبااقتدار که همدلی، وحدت ویکپارچگی رادرداخل تقویت کند ودربیرون نیزضمن حفظ منافع ملی، عزت ایران اسلامی رادرمجامع بین المللی تداوم بخشد، بیش ازپیش ضروری می ساخت و وظیفه احزاب وتشکل های سیاسی راسنگین ترکرده بود.

۲۹ اردیبهشت ۹۶ فرا رسید انتخابات برگزار ونتایج اعلام شد انتخاباتی که برنده واقعی آن ملتی بود که درتنگ ناهای تاریخی همیشه نقش ورسالت خویش رابه خوبی ایفا کرده بود. آقای روحانی با رای بالای ۲۴ میلیون رییس دولت دوازدهم شد. درتاریخ ۲۸ تیرماه ۹۶ دکترروحانی درجلسه هیئت دولت سخنانی بر زبان آورد که بارقه ای ازامید رادربین هوادارانش ایجاد کرد:

رییس جمهور اظهار داشت: افرادی که در دولت دوازدهم عهده دار مسئولیت می شوند باید خواسته و  نظر اکثریت مردم که در انتخابات رای دادند را به طور کامل باور و قبول داشته باشند و اگر کسی اینطور نیست نمی تواند مسئولیت سنگین را برعهده بگیرد.

دکتر روحانی با تاکید بر اینکه مبنای دولت بر دموکراسی، رای مردم و قانون اساسی است، گفت: بحث این و آن جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رای دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل ها و در مسئولیت های سنگین و حساس حاکم شود. این بدان معنا نیست که غیر از ۲۴ میلیونی که به دولت تدبیر و امید رای دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی شان محفوظ و می توانند فعالیت کنند، اما امروز  در مسئولیت های رده بالا نوبت این ۲۴ میلیون است و اگر غیر از این باشد پس برای  چه رای دادیم و انتخابات برگزار کردیم.

رییس جمهور افزود: انتخابات برای آن بود که دو تفکر به رای مردم گذاشته شود. مردم به این دو تفکر رای دادند یکی شد اقلیت و دیگری اکثریت و ما طبق قانون اساسی و طبق رویه دمکراسی باید به رای اکثریت احترام بگذاریم و بر مبنای آن عمل کنیم. اقلیت هم حقوق دارد و باید به حقوق او احترام بگذرایم…

اینک امانزدیک یکسال ازانتخابات ریاست جمهوری گذشته کابینه دولت انتخاب شده، استانداران تثبیت یاتغییر کردند. برخی سوالاتی که ذهن هواداران دولت رابه خود مشغول کرده است درپی می آید:

آیاعزل ونصب های دولت ونمایندگانش دراستان ها درراستای خواست ها ومطالبات اکثریت ورای ۲۴ میلیونی است که آقای روحانی وعده داده بود؟

آیا شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رای دادند درعملکرد استانداران، فرمانداران، مدیرکل ها و کسانی که عهده دار مسئولیت های سنگین و حساس شدند مشهود است؟

آیا جوانان وزنانی که درپیروزی آقای روحانی سهم بسزایی داشتند وبرگ برنده دولت تدبیر وامید بودند سهم شان درکابینه ودرانتصابات استانی دیده شده است؟

قضاوت رابه شما می سپاریم …

 

علی حسن فردبابلی-فعال سیاسی فرهنگی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.