روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان مسجدسلیمان:

بازدید جمعی از پیشکسوتان و بزرگان کاراته ایران و جهان از شهرستان مسجدسلیمان

محمد رستمی | خورنا : جمعی از پیشکسوتان و بزرگان کاراته ایران به جهان در شهرستان مسجدسلیمان حضور یافتند.


به گزارش پایگاه خبری خورنا به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان مسجدسلیمان این برنامه با حضور هانشی دایگو اویوشی ریاست محترم سازمان جهانی سوکیوکوشین کاراته،شیهان بهرمان ریاست محترم سبک کیوکوشین کاراته ایران،شیهان سامسون از آفریقا،شیهان تاچیباتا از ژاپن و سنسی لویس از برزیل،شیهان علی جان خدادادی و سنسی نسترن صالحی به انجام رسید.

در این برنامه از دبیرستان پسرانه شاهد،شهدای گمنام و اولین چاه نفت شماره یک بازدید شد.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.