برگزاری کلاس آموزش پیشگیری از معلولیت ها ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان نیمه دوم ۱۳۹۶ توسط استاد احمدرضا قنبری

میثاق حاجتی/ خورنا: کلاس اموزش پیشگیری از معلولیت ها ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان نیمه دوم ۱۳۹۶ توسط استاد احمدرضا قنبری تحت نظارت بهزیستی برگزار گردید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.