توسعه نخیلات در شهر نخل و خرما


توسعه نخیلات در شهر نخل و خرما
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: طرح توسعه نخیلات در اراضی مستعد این شهرستان در راستای حمایت از افزایش تولید و با توجه ظرفیت و قابلیت های تولید خرما در آبادان در سال ۹۶ با موفقیت صورت گرفت.

ناجی شهیب زاده اظهار کرد: ۹۸ هکتار از اراضی مستعد آبادان در سال جاری تاکنون زیر کشت نخیلات رفت و ۱۵ هزار و ۲۷۳ اصله نخل در طرح توسعه و احیا نخیلات کاشته شد.

شهیب زاده ادامه داد: پاجوش ها طبق اصول فنی و تحت آموزش مروجین مراکز مدیریت جهاد کشاورزی آبادان کشت میشوند. همچنین در طرح توسعه تکمیلی در سال جاری ۶۴۵۰ اصله نخل در منطقه کشت شده است.

شهرستان آبادان از شهرهای خرما خیز خوزستان و دارای ۱۳ هزار و ۲۰۰هکتار نخیلات است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.