افتتاح مرکز مشاوره پیوند ویژه دانش آموزان در بندر امام خمینی ره

خورنا|باقرگل فر:مرکز مشاوره پیوند ویژه دانش آموزان مدارس بندرامام خمینی ره با حضور خانم عیدی وند رئیس انجمن های اولیاء و مربیان استان ، حجت الاسلام و المسلمین احمدی امام جمعه موقت بندرامام ، ریاست شورا و اعضاء شورای شهر ، ابوعلی رئیس اداره آموزش و پرورش بندرامام و دیگر مسئولین شهری و دانش آموزان در بندرامام خمینی ره افتتاح گردید.
قربانی مشاور ارشد این مرکز در گفتگو با خبرنگار خورنا گفت:اهداف این مرکز در ابتدا فقط ویژه دانش آموزان نسبت بلکه خانواده های دانش آموزان هم برای مشاوره مراجعه نمایند. مشاوره سازشی ، مشاوره فردی و خانوادگی ، برگزاری مهارت های زندگی ، بهداشت روان دانش آموزان برگزاری جلسات آموزشی ویژه اولیاء خدماتی که در این مرکز ارائه می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.