بهبود شاخص های اداره کار شهرستان اندیمشک

سید ناصر حسینی در گفت وگو با خورنا در اندیمشک اظهار داشت: براساس ارزیابی عملکرد اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان در حوزه روابط کار، اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان اندیمشک از رتبه ۲۳ درسال ۹۵ به رتبه نخست استان درشش ماهه اول درسال ۹۶ ارتقا یافت.

وی افزود: در کل براساس ارزیابی کلی و براساس شاخص های عمومی واختصاصی اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی اندیمشک درشش ماهه نخست امسال رتبه دوم استان قرار گرفت.

رئیس اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی اندیمشک عنوان کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اندیمشک‌ به صورت کلی در سال ۹۵ در رتبه ۱۳ استان را به خود اختصاص داده بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.