برگزاری کلاس آموزشی شناسایی ومبارزه با سوسک سیاه گندم در رامشیر

خورنا | فرزاد شعبانی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر با بیان این خبر گفت :جهت آشنایی وارتقا سطح علمی کشاورزان یک کلاس آموزشی ترویجی شناسایی ومبارزه با سوسک سیاه گندم در مرکز خدمات آزاده شهرستان برگزار شد.
محسن احمدی در خصوص این آفت بیان کرد که لارو این سوسک یکی از آفات عمده گندم و جو بوده که در برخی از سالهای کم باران باعث وارد شدن خسارت فراوان به مزارع گندم و جو شده و خسارت این آفت در مزارعی که تناوب را رعایت نکنند بیشتراست.
احمدی در ادامه عنوان کرد که یکی ازبهترین راههای کنترل این آفت رعایت تناوب بامحصولاتی مانند کلزا ,شخم عمیق پس از برداشت ,عدم کشت گندم وجو به مدت ۲سال وتنها راه مبارزه شیمیایی استفاده از دیازینون گرانوله است
وی در ادامه ازکشاورزان عزیز درخواست کرد که بطور مرتب از مزارع خود بازدید کرده و در صورت مشاهده خسارت با کارشناسان مراکز خدمات و مدیریت جهاد کشاورزی مشورت کنند.
وی در پایان اظهار داشت : در این دوره آموزشی که در مرکز آزاده برگزار شد ۲۵ نفر حضور داشتند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.