آیا شورای خرمشهر شنبه هم ملغی میشود؟(+تصویر)


خورنا | عباس مدحجی : در پی اعلام رسمی شورای شهرخرمشهر مبنی بر تشکیل جلسه در روز شنبه با هدف بررسی گزینه های شهرداری خرمشهر ، احتمال ادامه غیبتهای تعدادی از اعضا بیش از پیش قوت گرفت . احتمالا شنبه هم جلسه ملغی شود.

گویا رقابت داخلی شورا بیشتر برسر انتخاب گزینه های مورد نظر اعضاست که تا این لحظه در دو شخص شیرازی و زابلی خلاصه گشته است . پس از لغو حضور دشت بزرگ شهردار منتخب قبلی ، شورای شهر با انتخاب یاسیان بعنوان سرپرست موقت ، وقت بیشتری برای گزینش شورا خرید .
زابلی به گواهی تصویر شناسنامه اش ، خرمشهری ست و شیرازی برخلاف شهرتش ، دزفولی . شیرازی که پیش ازاین شهردار آبادان بوده است ، سابقه ی کاندیداتوری مجلس را هم درکارنامه دارد . بعید هم نیست با همین برنامه پابه شورای شهر خرمشهر گذاشته باشد .
باتوجه به اخبار درز کرده از جلسات شورا و اتمام پرحاشیه ی همکاری شیرازی با شهرداری و شورای شهر آبادان ، گمان میرود مسولین آبادانی اطلاعاتی را درباره ی عملکرد وی به شورای خرمشهر منتقل کرده باشند.
اخبار واصله ، خبر از جلسه ای غیر علنی در شب گذشته بین اعضای شورا و گزینه های احتمالی دارد. اعضا در این جلسه که بازهم یک غایب داشت پیرامون انتخاب شهردار به بحث و رایزنی پرداختند و دو تفکر نسبت به بیان مواضع خود درباره بهتر بودن شیرازی یا زابلی شفاف سازی کردند. گمان میرد غیبت اعضا در روز شنبه هم ادامه خواهد داشت و این روند برای انحلال شورا قطعا هدف کسانی است که پیش از این هم شورا را همسو با خود نمی دانستند .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.