در جنگ زابلی ها و شیرازی ها ، خرمشهری ها باختند

خورنا عباس مدحجی : شورای شهر خرمشهر چهارمین جلسه ی بررسی گزینه های شهرداری را در حالی برگزار خواهد کرد که سه جلسه ی قبل بعلت غیبت سه نفر از اعضایش ملغی شده بود .

محمدجواد بچاری رئیس شورای شهر خرمشهر امروز از تشکیل جلسه ای با هدف بررسی رزومه های گزینه های احتمالی شهرداری خرمشهر در شنبه ی پیشرو خبر داد. این جلسه نیز قرار است مثل جلسات قبل در ساختمان شورا و غیر علنی برگزار شود .

این در حالی ست که سه عضو شورا آقایان میلاد پور حمزاوی ، امیر سامری و موسی مطوری جزیره در سه جلسه ی گذشته حضور نداشتند و در اخرین جلسه ای هم که حضور داشتند بطور همزمان جلسه را ترک کردند.

طبق آئین نامه ی شوراها ، جلسات شورا حداقل با سه چهارم اعضا رسمیت پیدا میکند و هرکدام از اعضا در صورت ۶ غیبت مکرر یا ۱۲ غیبت متناوب صلب عضویت خواهند شد . اتفاقی که در دوره ی چهارم بجای اینکه اعضای غایب را صلب عضویت کند ، شورا را به فنا داد و کنترل شهر تا مدتها به شورای جانشین محول نمود. طبق اطلاع خبرنگار ما گزارشهای غیبت اعضا طبق قانون به معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند ارسال شده و منطقه آزاد هم نسبت به ادامه این روند تذکراتی به شورا داده است .

شنیده شده است سه عضو مذکور برای جلسات گذشته درخواست مرخصی داده اند و امید دارند غیبتشان ، مرخصی احتساب شود و این در حالی ست که مرخصی سه عضو شورا بطور همزمان برای سه جلسه ی پیاپی آنهم در زمان کلیدی ترین وظیفه ی شورا ذهن تمام شهروندان را با ابهامات و پرسشهای زیادی مواجه کرده است .

زابلی ، شیرازی و دارابی سه گزینه ای هستند که شورا میخواهد برای سپردن کلید شهرداری به یکی از آنها به نتیجه برسد . ظاهرا تا امروز در جنگ زابلی ها و شیرازی ها و دارابیها ،این خرمشهری ها هستند که بازنده اند و امیدی برای انتخاب سردار این جنگ مشاهده نمیشود .

پس از انصراف ساعدی شهردار پیشین از گزینه ها و حذف یک گزینه ی یاسوجی ، انتشار دستخطی منسوب به یکی از اعضای شورا مبنی بر ودیعه دادن شهرداری (تایید و تکذیب نشده)به یکی از معاونتهای حال حاضر شهرداری ، وضعیت انتخاب شهردار بیش از پیش درخرمشهر با چالش مواجه شده است .

احتمال میرود سه عضو دائم الغیبت شورا در پی تشکیل ائتلافی در حمایت از زابلی برای شهردار شدن هستند و از انجایی که احتمال میدهند با سد چهارنفره ی شیرازی در شورا مواجه شوند ، از حضور در جلسه شورا امتناع میکنند . این احتمال را اگر در کنار حواشی ایجاد شده پس از انتشار فایلی صوتی منسوب به دشت بزرگ و برادر یکی از اعضای شورا (که خودشان تکذیب کردند) قرار دهیم بنظر نمی اید شورای خرمشهر بتواند با این اعضا تا چند ماه دیگر دوام بیاورد .

فارغ از عملکرد اعضای شورا ، در چنین موقعیتهایی افکار عمومی و مطالبه گری شهروندان میتواند جایگاه حقوقی هرکس را توزین کند . افکار عمومی اکنون بیش از پیش باید بفکر مطالبه ی حق خود از اعضا برای مشارکت فعال و تاثیر گذار در جلسات باشند .مطالبه گری که انگار به سکوت یا پیام تبدیل شده است .

قطعا تغییر جهت دادن های سیاسی ، غیبت در جلسات و عدم مشارکت فعالانه در شورا نمیتواند در راستای سوگند وفاداری و احقاق حق مردم (در روز اول شورا) باشد . در هرصورت اگر از شایعه ی انتصاب برادر یکی از اعضای شورای شهر به ریاست یکی از ادارات شهر بعنوان امتیاز لابی گری بگذریم ، جلسات آینده مشخص میکند مردم چقدر در آرای خود درست عمل کرده اند و ادعاهای اعضا برای آبادانی شهر چقدر صحت دارد .

به احتمالی بودن مطالب فوق دقت شود ضمن اینکه حق پاسخگویی و ادای توضیح برای همه جایگاهای حقوقی ذکر شده در خبر فوق محفوظ است .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.