زیبا سازی یک محله توسط یک شهروند رامهرمزی به روایت تصویر

به گزارش خبرنگارخورنا این شهروند رامهرمزی به کمک یکی ازهمسایگان خود از اول کوچه تا آخر کوچه را به شکل یک باغچه بزرگ درآورده ودر آن انواع درختچه وگل کاشتند و از وسایل بازیافتی گلدان درست کرده و درکنارباغچه قرار دادند .وهمچنین گلدانهای دیواری به دیوارهای این محله نصب کردند.

ولی بهوندی درادامه ازهمه همشهریان خود خواستند که منتظر شهرداری نباشند که درخانه های آنها را فضای سبز درست کنند وخودشان به کمک همسایگان خود دست به کار شده و محله هایشان را زیباسازی کنند تا اینشالله تبتوانیم شهرمان رابه عنوان شهرنمونه فضای سبز وگل وگیاه درکشور معرفی کنیم.

نشانه این محله جهت دیدن همشهریان عزیز خیابان انقلاب جنب دبیرستان امام جعفر صادق (ع)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.