رئیس دامپزشکی هفتکل خبر داد

سم پاشی رایگان جایگاه دام در هفتکل

قادر سبحانی|خورنا_رییس دامپزشکی شهرستان هفتکل با بیان این خبر گفت: در ۲۱ روستای بخش مرکزی و بخش رغیوه حدود ۵۸۰۰۰ متر مربع جایگاه دام سنتی (گوسفند، بز) سمپاشی انجام گردید
امید ممبینی افزود تعداد ۸۱۰۰ جایگاه جایگاه طی امسال به طور رایگان سمپاشی شده است
ممبینی تصریح کرد: مزایای این طرح جلوگیری از شیوع بیماری های مانند cchf(تب کریمه کنگو) وبیماری های انگلی وپوستی (شپش، کنه، وجرب) می باشد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.