سایت الگویی کشت گندم در شهرستان رامهرمز

خورنا-فرشید فرجی مدیر جهاد کشاورزی رامهرمزازاجرایی شدن سایت الگویی کشت گندم در شهرستان رامهرمز خبرداد.

سید محمدرضا حسنی  در گفت‌وگو با خبرنگارخورنا اظهار داشت: در راستای ترویج و انتقال آخرین یافته‌های کشاورزی و بهره‌برداری اصولی از طرح مقام معظم رهبری، چهار سایت کشت الگویی گندم و کلزا به مساحت ۸/۳۲ هکتار در شهرستان رامهرمز اجرا شد.

وی با اشاره به سایت‌های اجراشده در روستاهای سلطان‌آباد، بنه عباس و جوی آسیاب ادامه داد: بر اساس آزمون خاک‌های گرفته‌شده از این اراضی، توصیه کودی توسط عوامل فنی جهاد به کشاورزان انتقال داده شد و با نظارت آن‌ها از ارقام سیروان و چمران ۲ که دارای عملکرد مطلوبی بوده برای کشت استفاده گردید.

مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز تصریح کرد: برنامه ترویجی جهاد کشاورزی رامهرمز اجرای پنج سایت الگویی در سال ۹۶ برای زراعت‌های گندم، کلزا و ذرت در محدوده طرح مقام معظم رهبری هست.

وی در پایان بیان اجرایی شدن سه سایت پایلوت برای گندم در سطح شهرستان اضافه گفت: یک سایت الگویی کلزا نیز به مساحت ۸/۲ هکتار با حضور کارشناسان مرکز تحقیقات استان در روستای بنه عباس اجرا و کشت گردید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.