تصویب ناعادلانه طرح استخدام ناظرین کشاورزی

خورنا-فرشیدفرجی نارضایتی ناظرین کشاورزی استان خوزستان از وزارت خانه جهاد کشاورزی در تصویب ناعادلانه کلیات طرح استخدام ناظرین

احتراما ما ناظرین کشاورزی استان خوزستان ضمن قدر دانی از زحمات مجمع نمایندگان در راستای پیگیری و تصویب کلیات طرح استخدام ناظرین به استحضار میرسانیم،که پس از تصویب کلیات طرح موجی از شادی و بارقه ای از امید در دلمان شکل گرفت و پیگیریهای شبانه روزی و مشکلات و مشقات چند ساله را با به ثمر نشستن تصویب کلیات خوش دیدیم.

اما طولی نکشید که این امید به دردی جانکاه بر دل این جوانان تحصیلکرده که عمل و علم را تومأَ در مزارع و اراضی کشاورزی دوشادوش کشاورزان پیاده نمودندافتاد

ندادن سهمیه به استان خوزستان یعنی نادیده گرفتن یک استان زرخیز با وسعت کشاورزی زیاد،یعنی نادیده گرفتن طرح ۵۵۰هزار هکتاری مقام معظم رهبری (مدظله)،یعنی نادیده گرفتن یک استان مهم و استراتژیک در چرخه اقتصاد کشور، یعنی……،نمایندگان محترم استان ما شمارا یکایک افرادی دلسوز و پیگیر دیدیم و این به عمل به ما ثابت شد که طرحی که میرفت پرونده اش بسته شود با رشادت و درایت نمایندگان عزیز استانمان و پیگیریهای شبانه روزی ناظرین به نتیجه رسید .

اما در وزارتخانه جهاد کشاورزی چه خبر است؟ چرا و به چه حقی خوزستان مهد کشاورزی کشور و دشت انواع زراعتها را از سهمیه محروم میکند؟

نمایندگان محترم خدممتان عارضیم که طبق قانون استخدام ناظرین و مصوبه۱۳۹۰ناظرینی را شامل میشود که سابقه نظارت بالای سی ماه داشته باشند حال چگونه است وزارت جهاد کشاورزی به استانهایی سهمیه میدهد که هیچ پرونده بالای سی ماه ندارند و جوانان خوزستانی را با سوابق بالای هفت سال از سهمیه محروم میکند؟
چگونه است که استان سیستان و بلوچستان باوجود نداشتن پرونده سهمیه گرفتهو خلاف قانون قصد برگزاری آزمون را دارد؟

آیا وزارتخانه جهاد کشاورزی از سازمان بازرسی هراسی ندارد که بی محابا تخلف میکند یا لابی گری نمایندگان استانها با مسئولین وزرات جهاد کشاورزی غیر ممکن را ممکن میکند؟

نمایندگان و صدای مردم خوزستان شمارا به حق صدای محرومیتمان انتخاب کردیم و امید آن داریم بار دیگر این صدا در مجلس و وزارت خانه جهاد کشاورزی طنین انداز بشود و حق فرزندان خوزستان خواهران و بردران رنج کشیده تان را بستانید
سپاس و التماس یاری
ناظرین کشاورزی استان خوزستان

(عکس تزیینی میباشد)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.