در شورای آموزش و پرورش استان:

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان: بخش خصوصی در بحث کمک به ارتقای کنکور خروجی بهتری دارد

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه بخش خصوصی در بحث کمک به ارتقای کنکور استان نادیده گرفته شده خاطر‌ نشان کرد: اگر بتوانیم بخشی از این اعتباراتی را که در زمینه ارتقاء کنکور استان جذب می‌‌کنیم با نظارت آموزش و پرورش بوسیله بخش خصوصی اجرایی کنیم خروجی بهتری را بدست می‌آوریم.

خورنا-احمدرضارستمی: در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان سعید رضوانی گفت: براساس بررسی‌های آماری که به عمل آوردیم طی ۱۸ سال گذشته بهترین رتبه خوزستان در کنکور ۲۵ بود که به واقع این رتبه مربوط به قبل از سال ۹۶ و اجرای برنامه چهار ساله توسعه آموزش و پرورش در استان بود.

وی عنوان کرد: از جمله علل اصلی ارتقای رتبه کنکوری استان از ۲۵ به ۱۹ بخشی به مشوق‌ها و بخش عمده‌ای از آن به برنامه‌محوری آموزش و پرورش استان مربوط می‌شود.

رضوانی با بیان اینکه بخش خصوصی در بحث کمک به ارتقای کنکور استان نادیده گرفته شده خاطر‌ نشان کرد: اگر بتوانیم بخشی از این اعتباراتی را که در زمینه ارتقاء کنکور استان جذب می‌‌کنیم با نظارت آموزش و پرورش بوسیله بخش خصوصی اجرایی کنیم خروجی بهتری را بدست می‌آوریم.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان افزود: زیرا در این خصوص هم نظارت بیشتری می‌توانیم اعمال کنیم و هم به دلیل امکانات موجود در بخش خصوصی، کیفیتی را که مدنظر داریم بهتر بدست بیاوریم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.