گزارش تصویری از آماده سازی جایگاه VIP زمین چمن شماره یک مجموعه ورزشی تختی رامهرمز

خورنا -فرشیدفرجی گزارش تصویری از مراحل آماده سازی جایگاه VIP زمین چمن شماره یک و خانه جوانان مجموعه ورزشی تختی رامهرمز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.