مخالفت با احداث پالایشگاه و نیروگاه در دزفول،مخالفت با اشتغال و توسعه است

خورنا|یاسین مهرپرور :

به گزارش خورنا نقل از دزتابان حبیب اله آصفی فرماندار ویژه #دزفول ظهر امروز دوشنبه  درجلسه کارگروه حفاظت کیفی رودخانه دز، بااشاره به اخبارمنتشر شده مبنی بر اینکه پروژه پالایشگاه #دزفول مجوزات زیست محیطی ندارد ، گفت: لازم است متولیان زیست محیطی استان و شهرستان در راستای تنویرافکارعمومی به تشریح وضعیت زیست محیطی این پروژه و اخذ مجوز پالایشگاه بپردازند تاعده ای بارفتارهای غیرکارشناسی خود اخبار کذب به مردم نجیب شهرستان ندهند. 

آصفی بیان کرد: طبیعی است که هر توسعه ای عوارض دارد اما مخالفت های اخیر نسبت به احداث پالایشگاه و نیروگاه در #دزفول بابهانه تخریب محیط زیست و کشاورزی توسط این طرح ها کاملاً غیرفنی و هدف دار است ، چرا که این طرح هاکاملاً تخصصی و با دانش روز دنیا جلو خواهندرفت بنابراین سخت گیری و سخنرانی های تخریب کننده عده ای قطعا به مسائل دیگری مربوط می شود. 

وی مخالفت با احداث پالایشگاه و نیروگاه در #دزفول را مخالفت با اشتغال و توسعه این شهرستان عنوان کرد و افزود: من بعنوان فرماندار #دزفول اجازه نمی دهم کسی بخاطر مسائل سیاسی با سرنوشت #دزفول بازی کند، هیچکس اجازه ندارد به دلایل واهی مردم را فریب بدهد و آمار و اطلاعات اشتباه بدهد. 

فرماندار ویژه دزفول همچنین تاکیدکرد: دانش فنی و زیست محیطی نیروگاه و پالایشگاه دزفول به اندازه ای قوی و مشهود است که با کوچکترین بررسی و تحقیق می توان به کذب بودن ادعای برخی پی برد. 

آصفی همچنین با بیان اینکه عده ای دیگرنیز در شهرستان بخاطر منافع شخصی منافع شهرستان را زیرسوال می برند و دررسانه های خود با نهایت بی تدبیری مردم را فریب می دهند، گفت: برسر منافع #دزفول باهیچکسی شوخی نداریم و اگر لازم باشد ازطریق سازمان بازرسی وارد ماجرا می شویم هرچند عده ای ازاین افراد مسأله دار که همواره به ارائه آمار غلط مشغول هستند درمواردی محکوم به حبس نیز شده اند اما گویاهنوز به فریب و کارشکنی های خود در مسیرتوسعه دزفول ادامه می دهند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.