صبح امروز

تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج هفتکل برگزار شد

قادر سبحانی|خورنا_صبح امروز طی مراسمی در تالار اداره ارشاد سرگرد حسنی بعنوان فرمانده جدید ناحیه بسیج هفتکل معارفه و از خدمات شایسته سرهنگ هادی سعادت زاده تقدیر بعمل آمد
گفتنی سرهنگ هادی سعادت زاده فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج هفتکل که در مدت سه سال فرماندهی همراه با اعتدال توانست رضایت هفتکلی ها را جلب نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.