در جلسه شورای آموزش و پرورش استان:

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان: همیشه انگشت اتهام به سمت مدیرکل آموزش و پرورش است

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان: وقتی که آموزش و پرورش فاقد یک پشتیبانی مالی قوی باشد مسلماً نمی‌تواند هیچ تعهدی را اجرایی کند اما متأسفانه مشاهده می‌شود که در بیشتر مواقع بدون توجه به این مسئله مهم در نهایت آن کسی که همیشه انگشت اتهام به سمتش‌ اشاره می‌شود مدیرکل آموزش و پرورش است و او را مقصر اصلی در عدم اجرایی شدن این تعهدات می‌دانند.

خورنا-احمدرضارستمی: در جلسه شورای آموزش و پرورش استان محمد تقی زاده مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: واقعیت اینست که بخشی از موفقیت‌های امسال استان در بحث کنکور به دنبال وعده‌های مالی خیلی خوبی بود که توسط برخی از دستگاههای اجرایی استان داده شد ولی متاسفانه در ادامه این وعده‌ها که بصورت مصوبه شورای آموزش و پرورش هم شده بودند توسط دستگاههای مذکور اجرایی نشدند.

وی تصریح کرد: علیرغم جلسات متعددی که با همکاری استاندار خوزستان با این دستگاهها گرفته شد به واقع هیچ نتیجه‌ای را نتوانستیم کسب کنیم بطوریکه از ۱۲ میلیارد تومانی که قرار بود در بحث پیش دبستانی و کنکور وارد حساب آموزش و پرورش شود تنها یک میلیارد تومان پرداخت شد.

تقی‌زاده ادامه داد: لذا با این حساب من برای سالجاری زیاد امیدوار نیستم زیرا ما نمی‌توانیم به تنهایی هیچ کاری را انجام دهیم چون وقتی که آموزش و پرورش فاقد یک پشتیبانی مالی قوی باشد مسلماً نمی‌تواند هیچ تعهدی را اجرایی کند اما متأسفانه مشاهده می‌شود که در بیشتر مواقع بدون توجه به این مسئله مهم در نهایت آن کسی که همیشه انگشت اتهام به سمتش‌ اشاره می‌شود مدیرکل آموزش و پرورش است و او را مقصر اصلی در عدم اجرایی شدن این تعهدات می‌دانند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: در مقایسه خوزستان با استانهایی چون یزد مشاهده می‌شود که در طول ۲۲ سال اخیر استان یزد در بحث کنکور همیشه رتبه اول را کسب کرده و این در حالی است که تمام شرکت کنندگان آن به اندازه کل غایبین خوزستان در کنکور می‌باشند بنابراین با توجه به این مسئله انتظار داریم که در زمینه‌های مختلف بویژه در زمینه پشتیبانی‌های مالی توجهات بیشتر و جدی‌تری به آموزش و پرورش شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.