بازدید معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان های رامهرمز

خورنا -فرشیدفرجی بازدید سرزده معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از بیمارستانهای رامهرمز

به گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان طی بازیدی که  ورناصری از بیمارستانهای رامهرمز بعمل آوردند به بررسی مشکلات موجود پرداختند .در این بازدید علی ابراهیمی سرپرست شبکه بهداشت و درمان رامهرمز در خصوص کمبود فضای فیزیکی بخش داخلی ، درمانگاه سرپایی اورژانس ، ساختمان اجساد و ساختمان امحاء زباله بیمارستان مادر و همچنین تعمیرات ساختمان بیمارستان امام و کمبود پزشک و نیروی تخصصی با ایشان به بحث وگفتگو نشستندکه درپایان ورناصری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور قول مساعد دادند که همکاری لازم را در این خصوص انجام خواهند داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.