دو انتصاب در پتروشیمی آبادان

خورنا|باقرگل فر:بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی مجتمع پتروشیمی آبادان مسعود جبراییلی مدیرعامل مجتمع پتروشیمی آبادان طی احکام جداگانه ای محسن علوی عطا آبادی را به عنوان مدیر مجتمع و معاونت تولید و احمد روزبهانی را به عنوان سرپرست بازرسی و نظارت مجتمع پتروشیمی آبادان منصوب کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.