مرخصی ۲۵۰۰ سی سی دوباره ممنوع شد؛ محدودیت جدید برای خودروهای پلاک اروند!

در حالی که برداشته شدن برخی محدودیت ها در تابستان داغ خوزستان افزایش رفاه و رضایت دارندگان خودروهای پلاک اروندی را بهمراه داشت، اینبار خبرها از ممنوعیت دوباره اعطای مرخصی به خودروهای پلاک اروند با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی حکایت دارد.

به گزارش خورنا، در تابستان ۱۳۹۶ پس از چند سال ممنوعیت، مالکان خودروهای پلاک اروندی با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی توانستند از مرزهای زمینی این استان عبور کرده و به مانند دیگر خودروها پلاک گذر موقت (مرخصی) دریافت کنند.

این امکان در پی درخواست مردم، وساطت سازمان منطقه آزاد اروند و موافت پلیس راهرو استان حاصل شده بود و استقابل گسترده شهروندان خوزستانی را به همراه داشت.

اکنون با فرا رسیدن آبان مشخص شده که این مجوز عمری به کوتاهی تابستان داشته و مشاهدات ما حکایت از اعمال مجدد این محدودیت ها برای خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی دارد و حتی گزینه ثبت مرخصی نیز در سامانه اینترنتی سازمان منطقه آزاد نیز بر روی آنها بسته شده است.

گفتنی است؛ در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار خودروی پلاک اروند در سطح استان خوزستان تردد می کنند خورنا که سازمان منطقه آزاد اروند علاوه بر عوارض واردات و دریافت هزینه سالیانه از مالکان آنها با (پروانه تردد)، در هنگام اعطای پلاک گذر موقت (مرخصی) نیز مبالغی از ماکان این خودروها دریافت می کند و از این بابت درآمد زایی قابل توجهی دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • به خدااین حق مردم خوزستان نیست