پاسخ‌ به نوشتار فرماندار رامشیر با قلم میر احمد راشدی

خورنا |

پاسخ‌ به اطلاعیه فرماندار رامشیر با قلم شیخ میر احمد راشدی از سران طوایف عرب خوزستان

با احترام بعنوان شهروند رامشیری به عرض فرماندار محترم میرساند که پیش داوری کردن و انگ زدن به مردم از نظر هر فرهیخته ای کار صحیحی نیست. اگر مردم بخواهند که در مورد جریان وقف تصمیم بگیرند، مطمئن باشید این تصمیم را خواهند گرفت ولی پس از سبک و سنگین کردن قضیه؛ و هیچ جریای نمیتواند مردم را وادار به پیروی از اراده اداره اوقاف نماید!
وانگهی مسئله موقوفه ضمن بغرنج بودن ظرافت های ویژه خود را دارد و حداقل در این مورد باید حقوقدانانی بکار کارشناسی مسئله بپردازند. اینکه به معترضان انگ سیاسی کاری زده شود مسئله را حل نمیکند و تازه مشکل را پیچیده تر میکند.
فرمانداری یکی دو جلسه با معتمدین شهر رامشیر برگزار کرد ولی گویا سخن حق آنان به مذاق مسئولین خوش نیامد و شائبه سیاسی بودن قضیه را عنوان کردند. در صورتیکه همه مردم رامشیر با دل و جان پذیرای رفع مشکل موقوفه هستند اما از طریق صواب و صحیح.
جناب فرماندار و سایر مسئولین شهر
آیا زمین های کشاورزی رامشیر جزء پلاک ۴۹ هست یا خیر؟
اگر هست تکلیف آنها چه میشود؟ و اگر نیست چرا به مردم تفهیم نمیگردد؟! شاید کسی که بومی رامشیر نباشد و خانه ای در رامشیر خریده باشد این طرح را ایده آل بداند ولی کشاورزی که اباََ عن جد صاحب زمین کشاورزیست و روی این زمین کار کرده و در روایت از معصوم آمده: “الملک لمن احیاها” تکلیفش چه میشود؟ زمینی که دیم بوده و با همت جمهوری اسلامی و با پول مردم که در قالب وام از بانک کشاورزی آبی شده اند
چه صورتی پیدا میکنند؟ آیا آنها هم شامل طرح هستند یا نه؟ و سهم فرضی موقوفه یا به کلام بهتر سهم زوری موقوفه چه نقشی را اینجا ایفا میکند؟
روشن تر سوال میکنم؛ آیا این زمینها هم مشمول طرح تبدیل به احسن شدن هستند یا خیر؟
گاهی انسان ناچار میشود به دلیل یتیمی به زوج مادر، عمو بگوید! با اینکه موقوفه به دلایل زیاد هیچ حقی در رامشیر ندارد مردم رامشیر به دلیل بی کسی و عدم پشتیبانی ناچارا به این طرح تن در می دهند! ولی نمیدانم مسئولین به چه دلیل میخواهند سر و ته قضیه را به سرعت هم بیاورند. غافل از اینکه اگر کاری درست انجام نشود و استخوان لای زخم بماند دردناک تر از آن است که اصلا انجام نشود.
لذا بعنوان یک شهروند رامشیری استدعا میکنم مسئولین شهر که هر کدام چند صباحی در این شهر به خدمت مشغولند،قاعدتا باید دلسوز مردم باشند و باقیات صالحاتی از خود از طریق خدمت به مردم بجا بگذارند نه آب به آسیاب اداره اوقاف ریخته دایه مهربان تر از مادر باشند!
مضافا جناب فرماندار! با پاک کردن صورت مسئله و عدم دعوت از فرهیختگان و مطلعین رامشیر و بایکوت آنان و دعوت از عده ای که بعضا کوچکترین اطلاعی از وقف ندارند و شاید ذینفع هم نباشند، بالاتر از آن حتی کتاب پنجم ابتدایی را نمیتوانند بدون غلط بخوانند جریان وقف ره به جایی نمیبرد. با احترام و پوزش از تصدیع.

لینک نوشتار فرماندار رامشیر: www.khoorna.com/111776

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.