گزارشی تصویری از حاشیه برگزاری روز ۱۳آبان دررامهرمز+تصاویر

خورنا-فرشیدفرجی همزمان با سراسرکشور  برگزاری روز ۱۳آبان دررامهرمز با حواشی  برگزار گردید که تصاویری از این حواشی را می بینید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.