جلسه هم اندیشی با پیمانکاران پروژه ها در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری برگزار شد

اسداله ترحم / خورنا – به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری: در راستای ایجاد ارتباط بین پیمانکاران شرکت با مجموعه مدیریت، جلسه هم اندیشی و رفع تنگناهای موجود در مسیرانجام پروژه ها، با حضور مدیرعامل، مدیران و رؤسای ادارات شرکت و جمعی از پیمانکاران طرف قرارداد در سالن جلسات ساختمان٣٠٠ این شرکت برگزار گردید.

در این جلسه مهندس پیرامون در سخنانی به لزوم بهره گیری مطلوب از توان و امکانات پیمانکاران اشاره نموده و هدف از تشکیل این جلسه را استماع مشکلات و پیشنهادات پیمانکاران بر شمرد.

مدیرعامل شرکت آغاجاری ضمن تأکید بر روش اجرایی موجود در تعیین نرخ پیمانکاران و شرح وظایف کمیسیون مناقصات و نیز کمیته فنی بازرگانی از پیمانکاران خواست با دقت نظر کافی و شناخت صحیح از شرایط کار، نسبت به ارائه نرخ اقدام نمایند تا مشکلی در مسیر انجام پروژه ها بوجود نیاید.

ایشان با بیان وضعیت موجود شرکت و لزوم دقت در اجرای پروژه ها و کارها افزودند: هم پیمانکاران طرف قرارداد و هم شرکت می بایستی بگونه ای عمل نمایند تا در روند انجام طرحها خللی بوجود نیاید.

مهندس مدملی مدیر محترم امور مالی نیز ضمن تأکید بر دقت نظر در انجام مناقصات بیان کردند: امورمالی در راستای ایفای نقش خود بگونه ای عمل نموده که اهداف سازمان تحقق و کارها با کیفیت و کمیت مناسب انجام گردد و از طرف دیگر تمام هم وغم خود را جهت تأمین اعتبار موردنیاز بمنظور تسریع در روند انجام کارها بکار خواهد بست.

راجی رئیس امور حقوقی و قراردادها که برگزاری مناقصات شرکت را برعهده دارد نیز به انجام دقیق مناقصات توسط امور حقوقی و قراردادها اشاره و بیان داشتن:د در راستای حمایت ازشرکتهای تولیدی داخلی و ارائه دهندگان خدمات درسطح استان و شهرستان، این شرکت قدمهای خوبی را برداشته که واگذاری بخش اعظمی از پیمانها به پیمانکاران محلی و تجمیع کلیه مناقصات دستورکاری در امورحقوقی و قراردادها از این اقدامات مؤثر دراین زمینه بوده و اثرات مثبتی دربرداشته است.

در ادامه مدیران و رؤسای ادارات مرتبط با موضوع با بیان مشکلات پیش رو به ارائه توضیحات لازم در راستای بهبود روشهای موجود و بهینه سازی روشهای اجرایی در شیوه انتخاب پیمانکار در مناقصات بزرگ و مناقصات دستورکاری پرداختند.

درپایان ، پیمانکاران حاضر در این جلسه نیز، در سخنانی به مشکلات و تنگناهای موجود اشاره نمودند که در این رابطه توضیحات لازم از سوی مسئولین ذیربط ارائه گردید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.