گزارش تصویری از تلاش نیروی های آبفار باغملک تا پاسی از شب جهت برقراری آب آشامیدنی چند روستای این شهرستان

به گزارش خورنا؛ تلاش  نیروهای اداره آب روستایی تا پاسی از شب جهت تعویض پمپ و موتور و تجهیزات چاه منگنان و روستاهای تحت پوشش

رحیم کردی مدیریت اداره آب و فاضلاب روستایی باغملک: تمام تلاش خودمان را انجام می دهیم تا ساعت هفت صبح آب شرب روستاهای تحت پوشش این تاسیسات را برقرار کنیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.