بیانیه رسمی حزب اعتماد ملی مسجدسلیمان در اعلام مخالفت با پخش مجدد سریال سرزمین کهن (سرزمین مادری)

میثاق حاجتی/خورنا: نظر به اینکه قانون اساسی کشور تاکید بر حفظ شان و جایگاه اقوام ایرانی دارد و هرگونه تبعیض و ناروایی را در اصل ۱۹ رد نموده است از صداوسیمای کشور تقاضامندیم از این اصل مصرح در قانون اساسی کشور تمکین نماید و هرگونه تصمیمی مبنی بر پخش مجدد سریال سرزمین کهن با عنوان جدید سرزمین مادری را که در آن نسبت به مردم شریف بختیاری توهین و هتاکی های آشکار و پنهان صورت گرفته را متوقف نماید.

قلقلک دادن اقوام کشور و به بازی گرفتن پیشینه، غرور ایلی و همچنین اساطیر و قهرمانان ایل بختیاری در این سریال موجب لطمه خوردن به اتحاد و یکپارچگی ایران عزیز میشود که صدمات آن بسیار جبران ناپذیر و موجب کینه ورزی خواهد بود.

تلاش و مجاهدت های وطن پرستان بختیاری در راه مشروطیت و قانون گرایی در کشور عزیزمان ایران بر هیچ کس پوشیده نیست و این افتخارات تاریخی مختص ایل بختیاری نخواهد بود بلکه پیوندی ناگسستنی با تاریخ معاصر کشور دارد. از نگاه مقطعی به تاریخ دست برداریم و صداوسیما را که باید ماوا و ملجا همه اقوام و فرهنگ ها باشد را دستخوش برداشت های سلیقه ای از تاریخ و کینه توزی نکنیم.

حزب اعتمادملی مسجدسلیمان در کنار مردم شریف و نجیب مسجدسلیمان پخش سریالی را که یک بار به امنیت و آرامش مردم صدمه زده است را مخالف با قانون اساسی کشور و همچنین حق و حقوق شهروندی مردم بختیاری و ایران میدارد.

از صداوسیمای کشور خواستاریم به خواست و مطالبه مردم خصوصا ایل جلیل بختیاری که جمعیتی بالغ بر هشت تا ده میلیون نفر رادر برمیگیرد احترام بگذارد و برای همیشه این قائله تفرقه انگیز را پایان دهد

حزب اعتمادملی مسجدسلیمان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.