توزیع یک صدپنجاه مخزن بهداشتی آب و یک هزار مجموعه نوشت افزار بین نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان باغملک

به گزارش خورنا؛ روز گذشته از سوی کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهرستان باغملک تعداد ۱۵۰ تانکر آب بین خانواده های تحت پوشش کمیته با حضور مسولین و خانواده های نیازمند توزیع شد، شایان ذکر است هر تانکر با ظرفیت ۲۰۰ لیتر و باهزینه ۷۰۰ هزار ریال می باشد. ضمنا در این روز ۱۰۰۰پیچک نوشت افزار بین خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان توزیع گردد و هزینه هر پیچک نیز ۱میلیون ریال می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.