گزارش تصویری از پاکسازی و شستشوی شهر توسط خدمات شهری بندر ماهشهر

گزارش تصویری از پاکسازی و شستشوی میدان امام (ره) و پیاده روهای خیابان مطهری توسط خدمات شهری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.