جلسه آموزشی همراه با توزیع کتاب خود مراقبتی سفیر سلامت و همچنین همایش پیاده روی بانوان توسط پرنسل مرکز بهداشت شهرستان آغاجاری بمناسبت هفته ملی سلامت بانوان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.