ورود محموله تاور ۲۱۰۳ واحد شیرین سازی پتروشیمی بوعلی سینا

خورنا|باقر گل فر:رحمت بیات مدیر اجرایی پروژه در گفتگو با خبرنگار خورنا گفت:محموله تاور ۲۱۰۳ مربوط به واحد شیرین سازی برش سبک نفتا مجتمع پتروشیمی سینا به طول ۴۱ متر ارتفاع و وزن ۵۴ تن است. این سومین تاوری است که در این پروژه نصب خواهد شد.

وی افزود:هاهنگی های لازم برای ورود تاور با مسئولین مربوطه و واحد ایمنی مجتمع بعمل آمده است. این تاور درحال حاضر در ورودی سایت ۴ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی استقرار یافته است. جرثقیل ۴۵۰ تن در محل عملیات نصب تاور مستقر شده است به محض ورود تاور ۲۱۰۳ به مجتمع ظرف مدت ۲۴ ساعت عملیات نصب به اتمام خواهد رسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.