در ۵۰۰ متری دفتر استاندار!

خورنا | متین صدیقی: مدارس دولتی اماکن عمومی تلقی شده و استفاده شخصی و کسب درآمد از آنان مجاز نیست. اما این امر برای برخی مدارس اهواز مصداق ندارد.

در ۵۰۰متری دفتر استاندار مدرسه ای برای سال دوم در تایم بعد از ظهر آموزشگاه آزاد برپا کرده. هزینه سال گذشته این آموزشگاه برای دانش آموزان ساعتی ۲۵٫۰۰۰تومان بود و از این رهگذر سال تحصیلی گذشته مبلغی معادل ۳۰میلیون تومان درآمد آموزشگاه ثبت شده است.
لذا از آنجایی که مجددا این آموزشگاه آزاد در آن مدرسه به فعالیت پرداخته از شخص استاندار به عنوان نماینده دولت در استان پرسش داریم که:

۱٫مدارس دولتی و شاهد و …بر اساس چه مجوزی می توانند در شیفت عصر آموزشگاه آزاد دائر نمایند؟

۲٫این آموزشگاه با مجوز و حمایت چه افرادی از مدیر آن اقدام به برگزاری این کلاس ها کرده است؟

۳٫وجوه حاصله از آموزشگاه در سال گذشته به کدام حساب واریز شده و صرف چه مواردی شده است؟

لازم به ذکر است این رسانه از کلاسهای تقویتی معمول با هزینه های متعارف سخن نمی گوید. بلکه از برپایی آموزشگاه آزاد با رقم های قابل توجه پرسشگری می نماید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.