ایجاد شرکت بازرگانی توسط ۲۰ کشور آسیای میانه در دزفول/ توسعه صادرات غیرنفتی


فرماندار دزفول گفت:در سال جاری ۲۰ کشور آسیای میانه در شهرستان دزفول شرکت بازرگانی و سردخانه ایجاد کرده اند و روند خوبی در زمینه صادرات غیرنفتی در حال شکل گیری است.
حبیب اله آصفی اظهار کرد: در سال جاری حدود ۲۰ کشور آسیای میانه و قفقاز در شهرستان دزفول شرکت بازرگانی و سردخانه ایجاد کرده اند به گونه ای که می توان گفت تمام سردخانه های کوچک و بزرگ دزفول به اجاره کشورهای خارجی درآمده است.
وی با بیان اینکه تغییر و رشد خوبی در حوزه صادرات غیرنفتی دزفول ایجاد شده و این روند باید بیشتر شود، گفت: برخی از صادر کنندگان کشورهای آسیای میانه با حضور در دزفول زمین کشاورزی و سردخانه برای فراوری محصولات صادراتی ایجاد کرده اند و دلیل این امر فرایند پیچیده صادرات محصولات کشاورزی از دزفول به روسیه و سایر کشورها بود بنابراین آنها مستقیم به قضیه ورود کرده اند.
فرماندار ویژه دزفول بیان کرد: در صورت ایجاد مرز هوایی در شهرستان این فرایند پیچیده و زمان بر صادرات محصولات کشاورزی دزفول که گاها بیش از ۱۰ روز به طول می انجامد حذف خواهد شد و محدودیت های موجود ازبین خواهد رفت.
آصفی بااشاره به دستور معاون رئیس جمهور مبنی بر ایجاد مرز هوایی در دزفول ، اضافه کرد: درصورت ایجاد مرزهوایی هزینه های صادرات محصولات و مشکلات مربوطه به یک چهارم خواهد رسید و سود مستقیما به جیب تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دزفول خواهد رفت بنابراین تمام تلاش ما تاسیس مرز هوایی برای رفع این محدودیت ها و توسعه صادرات رفع خواهد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.