معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان؛

خرید توافقی ۴۰ هزار تن خرما از باغداران خوزستان

محمد قاسمی‌نژاد: تاکنون بالغ بر ۴۰ هزار تن خرما به صورت توافقی از باغداران استان به منظور صادرات به خارج از کشور خریداری شده است که انتظار داریم تا پایان خرید ۷۰ هزار تن خرما برای صادرات خریداری شود.

خورنا- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه از بین ارقام مختلف خرما، رقم استعمران دارای بیشترین سطح زیر کشت در استان می‌باشد اظهار کرد: سطح زیر کشت خرما در استان ۴۳ هزار و ۸۶۵ هکتار است که در این خصوص شادگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و کارون از عمده‌ترین شهرستانهای تولید کننده خرما در خوزستان می‌باشند.

وی تصریح کرد: از آنجایی که میانگین عملکرد محصول خرمای استعمران در هر هکتار پنج هزار و ۲۸۱ کیلوگرم است امسال پیش‌بینی می‌کنیم که در حدود ۱۹۰ هزار تن خرما در استان برداشت شود.

قاسمی‌نژاد خبر داد: تاکنون بالغ بر ۴۰ هزار تن خرما به صورت توافقی از باغداران استان به منظور صادرات به خارج از کشور خریداری شده است که انتظار داریم تا پایان خرید ۷۰ هزار تن خرما برای صادرات خریداری شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان در پایان گفت: خرمای استعمران درجه یک هنگام تحویل درب کارگاه بسته‌بندی، به قیمت توافقی۲۱۰۰ تومان تحویل داده می‌شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.