۴۰۰ هکتار از مزارع شهرستان اندیمشک به کشت انواع حبوبات، اختصاص یافت

سید هدایت اله موسوی در گفت وگو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت:
امسال بیش از ۴۰۰ هکتار از مزارع شهرستان اندیمشک به کشت انواع حبوبات، اختصاص یافته است.

وی با بیان این که لوبیا چشم بلبلی ، لوبیا فرنگی و ماش رفت از عمده ترین محصولاتی هستند که در این شهرستان و با پایان فصل کشت حبوبات تولید می شوند، افزود: کشت حبوبات در سطح ۴۶۸ هکتار از مزارع این شهرستان به پایان رسیده است.

رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک با بیان این که میزان کشت حبوبات در شهرستان به نسبت به نسبت سال گذشته ۸ هکتار افزایش داشته است ،عنوان کرد: توجه به توسعه کشت محصولات کشاورزی اولویت جهاد کشاورزی اندیمشک است.

وی گفت: به همین جهت، امسال ۴۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک به کشت ماش، ۴۵ هکتار به لوبیا چشم بلبلی و ۳ هکتار به لوبیا سبز فرنگی اختصاص یافته است.

موسوی با بیان این که هم چنین برای اولین بار کشت ماش در سطح ۲۰ هکتار از مزارع آزادی از توابع این شهرستان صورت گرفته است، ادامه داد: سال گذشته ۵۸ تن ماش، ۵/۷تن لوبیا فرنگی سبز و ۱۱۰ تن لوبیا چشم بلبلی در این شهرستان برداشت گردیده است.

به گزارش خورنا، برداشت این حبوبات از اوایل مهر ماه آغاز می شود و تا اواسط آبان ادامه خواهد داشت .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.