اعضا هیئت رئیسه شورای شهرستان اندیمشک انتخاب شد

به گزارش خورنا جلسه انتخاب اعضا هیئت رئیسه شورای شهرستان اندیمشک در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

اعظمی دارش در نشست انتخابات شورای شهرستان اندیمشک اظهار داشت: وحدت تنها راهکار توسعه شهرستان و تامین نیازهای شهروندان و رفع محرومیت های اندیمشک است.

رئیس شورای شهرستان اندیمشک گفت: ما اگر به دنبال توسعه اندیمشک هستیم باید بیش از گذشته و با تمام توان به دنبال رفع نیازهای شهرستان در تمامی حوزه ها باشیم.

امیر دالوند نیز در نشست انتخابات شورای شهرستان اندیمشک اظهار کرد: اندیمشک شهر فرصت ها و لحظه ها است، از ظرفیت های موجود در شهرستان برای توسعه اندیمشک استفاده کنیم .

بخشدار مرکزی اندیمشک ادامه داد: برای عمران اندیمشک و توسعه شهرستان باید از فضای مجازی خارج و در مسیر تامین نیازهای شهرستان و ایجاد زمینه توسعه پایدار اندیمشک گام برداریم.

به گزارش خورنا در این جلسه اعظمی دارش با ۶ رای از ۸ رای ماخوذه به عنوان رئیس شورای شهرستان اندیمشک انتخاب شد.

هم چنین پریسا جم با ۸ رای به عنوان نایب رئیس شورای شهرستان اندیمشک انتخاب شد.

امید مهکی نیز با هفت رای به عنوان منشی جلسات، علی رضا نوشکام با هشت رای به عنوان خزانه دار و زرین جوی الوار با شش رای به عنوان سخنگوی شورای شهرستان اندیمشک انتخاب شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.