گزارش تصویری از مراحل تکمیلی نصب المان لنج در میدان جدید بلوار ۱۷ شهریور

در جهت زیبا سازی شهری با توجه به اقلیم جغرافیای بندر ماهشهر و وجود دریا، بندر و لنج و همچنین به منظور ارج نهادن به شغل با اهمیت صید و صیادی، روز گذشته مراحل نصب المان لنج در میدان جدید الحداث انتهای بلوار شهرداری، توسط شهرداری بندر ماهشهر در حال آغاز شد که به زودی به بهربرداری خواهد رسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • این لنج نسبت به میدان هم خیلی بزرگ وهم تا بخواهد نمای یک لنج بگیرد خیلی کار دارد فکر کنم از نظر نسبت وتناسب با محل دقت نشده