رئیس هئیت دوچرخه سواری

به مناسبت هفته تربیت بدنی ورزش مسابقات دوچرخه سواری در شهرستان هفتکل برگزار شد

قادر سبحانی|خورنا_رئیس هیئت دوچرخه سواری هفتکل از برگزاری مسابقات با حضور نزدیک به ۳۰ دوچرخه سوار در هفتکل خبر داد.

امید مکوندی اظهار داشت: برگزاری اینگونه مسابقات فرصتی مغتنم برای شناسایی و کشف استعدادهای  نهفته است.

مکوندی چهارشنبه در گفتگو با خورنا  افزود: بی شک برپایی این مسابقات در شهر به گسترش فرهنگ استفاده از دوچرخه، افزایش محبوبیت این وسیله نقلیه در بین مردم و همچنین ترغیب جوانان به انجام ورزش دوچرخه سواری کمک خواهد کرد.

این رقابت ها به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش  با شرکت بیش ۳۰ دوچرخه سوار برگزار شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.