رئیس اداره محیط زیست اندیمشک خبر داد

سرشماری ۲ هزار و ۲۳۰ قطعه از پرندگان مهاجر در محدوده شهری اندیمشک

خورنا- سعید عیدی گماری در گفت‌وگو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت: توجه به رشد و توسعه خدمات زیست محیطی یکی از مهم ترین نیازهای کشور است و باید تمهیدات ویژه ای در جهت حفاظت از این خدمات را پیش بینی کرد.

وی افزود: شهرستان اندیمشک نیز با توجه به نقش مهم و محوری خود در دسترسی به منابع آبی و کوهستانی دارای ظرفیت و توان گسترده ای در این حوزه است و باید بیش از گذشته نسبت به توسعه خدمات زیست محیطی این شهرستان توجه کرد.

رئیس اداره محیط زیست اندیمشک با اشاره به نقش مشارکت شهروندان در کاهش خسارت های زیست محیطی و گسترش خدمات آن عنوان کرد: آموزش و ایجاد فرهنگ صحیح نگهداری از محیط زیست باید بیش از گذشته مورد توجه و شهروندان را با خدمات این حوزه آشنا کرد.

وی افزود: در صورت توجه به رشد و گسترش خدمات این حوزه از گونه های مختلف جانوری و پوشش های گیاهی شهرستان بیش از گذشته حفاظت و از هدر رفت سرمایه های محیط زیستی اندیمشک جلوگیری می شود.

عیدی گماری با اشاره به پایان فصل گرما و آغاز فصل سرشماری پرندگان مهاجر در شهرستان اندیمشک بیان کرد: تاکنون ۲ هزار و ۲۳۰ قطعه از پرندگان مهاجر در محدوده شهری اندیمشک سرشماری شده اند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.